Onze werkwijze

De procedure van A tot Z

Veiligheid in de elektrotechniek hoeft niet moeilijk te zijn. Met een doeltreffend examen toetsen wij of de kandidaat alle risico’s herkent en adequaat handelt. Veiligheid staat hierbij centraal. Daarom gaat veilig werken bij ons voor het slagingspercentage. Hieronder leest u hoe wij te werken gaan en vindt u alle informatie voor een goede voorbereiding op het examen.

Normec employee

Veiligheid boven slagingspercentage

Wij hebben veilig werken op nummer één staan, daarom is bij Normec Certiprotect veilig werken belangrijker dan het slagingspercentage. Bij iedere kandidaat die slaagt, willen wij het gevoel krijgen dat hij ook daadwerkelijk veilig kan werken, zodat iedereen na de werkdag weer gezond naar huis kan.

 

Technician with instrument

Hoge kwaliteit

Wij streven voortdurend naar een hoge kwaliteit van theorie examens. De examens worden meerdere malen per jaar gemonitord in de centrale examencommissie, waar Normec Certiprotect deel van uitmaakt. Op basis van de examenstatistieken worden vragen goedgekeurd, verwijderd, toegevoegd, verduidelijkt en mogelijk in een andere vorm gegoten. Bovendien sluiten onze praktijkexamens met herkenbare praktijksituaties goed aan op het dagelijks werk van de kandidaten.

Person with headphones behind laptop

Voorbereiden op het examen

Voor een Stipel PCE examen geldt dat u alleen kan deelnemen als u aan de voorwaarden van de vooropleiding voldoet. Voldoet u niet, dan wordt er geen examen afgenomen of certificaat uitgegeven. Deelname aan een Stipel I&U examen is vrij voor iedereen. De examens zijn zo ingericht dat zonder het juiste elektrotechnische vooropleidingsniveau het examen niet gehaald kan worden.

Certificatieschema’s

In de certificatieschema’s zijn de uniforme eisen vastgelegd waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een persoonscertificaat. De certificatieschema’s worden beheerd door Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek).

Examenreglement

Elk examen wordt afgenomen conform ons examenreglement.

Wat wordt er getoetst?

Met een doeltreffend examen toetsen we of u de risico’s herkent en adequaat maatregelen neemt. Centraal staat dat de kandidaat niet alleen weet hoe hij veilig moet handelen, maar ook laat zien waarom hij bepaalde handelingen uitvoert. Het examen wordt afgenomen door kundige examinatoren met veel praktijkervaring in het vak. De installaties staan tijdens een examen voor het grootste gedeelte onder de werkelijke spanning, zodat de hele attitude hetzelfde is als in de praktijk.

Person checking electrical setup