Privacyverklaring - Normec Certiprotect

Privacyverklaring

Normec Certiprotect is onderdeel van de Normec Group (Normec) en conformeert zich aan de privacyverklaring van Normec, welke is te lezen/downloaden op de website van Normec Group. Met deze privacyverklaring informeert Normec u waarom wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg en zorgen ervoor dat wij altijd handelen in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).