Stipel-examens

Om eenheid te creëren in aanbod van opleidingen en examens in elektro-, warmte- en gastechniek, heeft Stipel (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek) een uniform systeem opgezet. In dit systeem zijn de eisen vastgelegd waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een persoonscertificaat. Zo is er meer duidelijkheid over wat technici moeten weten om veilig te kunnen werken aan installaties. Er zijn verschillende soorten certificaten. Welk certificaat precies nodig is, is afhankelijk van het vakgebied en de rol die vervuld wordt.

Normec employee taking notes

Industrie & Utiliteit

De energieproductiesector en industrie- en utiliteitssector vallen op het gebied van veilig werken in elektrotechniek onder Stipel Industrie & Utiliteit (I&U).

Voor Industrie & Utiliteit zijn de leerdoelen uit het Stipel certificatieschema voor laagspanning gebaseerd op NEN 3140 en voor hoogspanning op NEN 3840. De certificatieschema’s voor de netbeheerders zijn gebaseerd op de BEI BHS en de BEI BLS.

Industry

Laagspanning (NEN 3140)

Hoogspanning (NEN 3840)

Hoog-/Laagspanning (NEN 3140/3840)

Energievoorziening (PCE/BEI)

De netwerkbedrijven vallen onder Stipel PCE (Persoons Certificering Energiebedrijven). Er zijn verschillende certificaten in de laag- en hoogspanning.

Stipel PCE (persoonscertificering energiebedrijven) is de certificering die wordt toegepast door en voor alle energiebedrijven in Nederland, maar ook voor toeleveranciers van deze bedrijven. PCE is gebaseerd op de BEI BLS of BEI BHS.

Electricity pylons

PCE Gas

In de gastechniek zijn er aparte veiligheidsexamens. De certificatieschema’s voor gas zijn gebaseerd op VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas).

PCE Gas certificering is bedoeld voor technici die werkzaam zijn voor energiebedrijven en bedrijven in de infrastructuur. De opleiding richt zich specifiek op werkzaamheden aan gasleidingen en gasinstallaties.

PCE installation