Veiligheidsexamens op maat

Veilig werken in de elektrotechniek 

Kiest uw organisatie vanwege specifieke trainingsbehoeften voor een maatwerkopleiding? Ook deze kan Normec Certiprotect examineren. Van te voren leggen we vast aan welke eisen de kandidaten moeten voldoen om te slagen voor het maatwerkexamen. Lees hier meer over veiligheidsexamens op maat. 

Normec employee taking notes

Maatwerkexamens

Heeft uw organisatie specifieke trainingsbehoeften? In dat geval zijn er tal van mogelijkheden voor een veiligheidstraining op maat. Wellicht is een Stipel certificaat (nog) niet nodig, maar heeft uw organisatie wel de behoefte om medewerkers onafhankelijk te laten keuren. Dat kan met een veiligheidsexamen op maat van Normec Certiprotect. Van te voren leggen we vast aan welke eisen de kandidaten moeten voldoen om te slagen voor het maatwerk veiligheidsexamen. Deze examens vallen niet onder Stipel.