Branches

Veilig werken in de energiebranche

Electricity pylons

Energievoorziening

Veilig werken is in de elektrotechniek van groot belang. Energietechnici kunnen hun kennis van veilig werken met elektriciteit aantonen met een persoonsgebonden certificaat. Stipel PCE (persoonscertificering energiebedrijven) is het bewijs dat zij veilig kunnen werken aan netten en elektrische installaties van energiebedrijven in Nederland.

Examens Energievoorziening